1. Udělujete tímto souhlas společnosti PS-SVĚTELNÉ ZDROJE, s.r.o., se sídlem Kosmonautů 2302, 440 01 Louny, IČ: 25479857, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 20083 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení EU 679/2016 (dále jen „GDPR“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 2. Na základě tohoto souhlasu budeme zpracovávat Vaše v případě, že jsme spolu uzavřeli nebo uzavřeme obchodní vztah na základě objednávky či smlouvy nebo více smluv, platí Váš souhlas po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu identifikační údaje, kontaktní údaje, a další údaje využitelné pro marketing. Tento souhlas nám poskytujete na dobu 10 let
 3. Pro vyloučení pochybností se jedná o souhlas se zpracováním následujících osobních údajů.
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • IP adresa
 • IČ, DIČ
 1. Zdrojem údajů je přímo subjekt údajů při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci.
 2. Pro ochranu svých práv a právem chráněných zájmů, především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik zpracovává Správce údaj o jménu a příjmení a údaj o využívání našich služeb bez souhlasu subjektu údajů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu [10] let i v případě odvolání souhlasu.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas.
 4. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
 5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 • Účetní firma
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na čísle 415 652 737 nebo e-mailem na adrese info@ps-svetelnezdroje.cz
 2. Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.